Suorahakuasiantuntijanne

Luotettavat tulokset. Innovatiiviset menetelmät. Erinomainen käyttäjäkokemus – Aon Assessment testit

Rekrytointiprosessi joustaa tarpeenne mukaan

Suunnittelemme ja toteutamme rekrytointitoimeksiannon yksilöllisen tilanteen ja toiveen mukaan. Hoidamme koko rekrytoinnin alusta loppuun tai osan rekrytointiprosessista kustannustehokkaasti.

Asiantuntijoiden analyysimallin mukaan hyvän työntekijän tulee olla sitoutunut, älykäs ja energinen.

Rekrytoinnin asiantuntijat ovat huomattavan yksimielisiä myös siitä, että kolmen asian tulee toteutua, kun työntekijää istutetaan tiettyyn tehtävään tai organisaatioon: substanssiosaaminen, motivaatio ja sopivuus organisaatiokulttuuriin.

Silti parhaankin osaajan menestys voi olla kontekstiriippuvaista; kulttuurinen sopivuus vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja tuloksellisuuteen sekä niiden kautta sitoutuneisuuteen.

Rekrytoinnilla voidaan myös pyrkiä tietynlaiseen organisaatiokulttuurin muutokseen, joten kyse ei ole ainoastaan hakijoiden istuttamisesta olemassa olevaan kulttuuriin.

Näkemys hyvästä työntekijästä vaihtelee varmasti subjektiivisesti tarkasteltuna. Monimutkaista vai mitä? Siksi haluammekin helpottaa sinun prosessiasi.

Satojen rekrytointien kokemuksella – Me haemme teille potentiaalia. Henkilön potentiaalilla viitataan siihen, miten hyvin hän omaksuu ja on valmis omaksumaan uusia asioita. Oppimisketterä henkilö on siis tarpeeksi joustava ja kunnianhimoinen päivittääkseen osaamistaan suhteessa organisaation muuttuviin tarpeisiin. Potentiaalia on vaikeaa lukea henkilön CV:stä. Siksi me autamme sinua työantajana löytämään sen testiemme ja analyysien ja haastatteluiden kautta.

Työnhakua suunnitteleva – Harjoittele soveltuvuustesteihin

Oletko mahdollisesti menossa työpaikkatesteihin vai haluaisitko olla muita edellä ja tarjota testituloksesi joistakin nykyaikaisista testeistämme jo hakemuksesi mukana? Saat sen meiltä edullisesti asianmukaisin palauteraportein. Käytämme Euroopan käytetyimpiä https://assessment.aon.com/fi-fi/ cut-e testejä.

Yleisimmin käytetyt soveltuvuustestit sisältävät verbaalisen, numeraalisen ja avaruudellisen tiedon päättelykykyä mittaavia tehtäviä. Lisäksi mittaamme persoonallisuutta ja motivaation tasoa. Kaikkiin testeihin kuuluu aina kunnollinen suullinen ja kirjallinen palaute. Meillä se kuuluu aina hintaan. Varo markkinoilla olevia halpoja pikatestejä, koska ilman asiantuntijan palautetta, ne voivat antaa hyvin harhaanjohtavan kuvan osaamisestasi ja se vaikuttaa itseluottamukseesi väärällä tavalla.

Aktiivinen ns.työmuisti, eritasoisten tehtävätyyppien ja logiikan ymmärtäminen sekä ajankäytön kontrollointi auttavat tehtävissä suoriutumisesta. Soveltuvuustestiin valmistautuminen kasvattaa itsevarmuutta ja auttaa sinua valmistautumaan testeihin.

Klikkaa ja pääset valitsemaan ja tilaamaan suoraan haluamasi testin.

”TESTIEN FERRARI”


Tekemällä jonkin useista testeistämme olet varmasti muita edellä kovassa kilpailutilanteessa!

Työnantaja – kehitä olemassaolevaa organisaatiotasi

Tiedätkö todella ketkä ovat huipputalenttejasi? Sinulla on varmasti käsitys siitä, mutta hankkimalla meiltä oikeanlaiset testit saat lisävarmuutta asiaan. Samalla saat varmistuksen siitä, ketkä todella kannattaa pitää talossa ”hintaan mihin tahansa”. Anna ihmisten oikean osaamisen nousta myös esille.

Meillä on myös erinomaiset työkalut henkilökohtaisiin kehityskeskusteluihin tai vaikka tiimien rakentamisen uudelleentarkastelemi-seen. Kaikkiin näihin tarjoamme myös fasilitoinnin, mentoroinnin tai koutsaamisen näihin sertifioidun osaajan toimesta.

Kyky- ja taitotestit

Kykytestit ovat paras ennustaja tulevalle työsuoriutumiselle.

Persoonallisuustestit

”Ihmiset palkataan kykyjensä vuoksi ja irtisanotaan persoonallisuutensa takia”.

Motivaatio- ja arvoanalyysitestit

Mukaudu nopeasti organisaatiosi muuttuvaan toimintaympäristöön sekä digitalisaatioon ja työn murrokseen.

Arviointimenetelmämme vievät kandidaattien objektiivisen arvioinnin uudelle tasolle. Ratkaisumme tukevat työnantajabrändiä ja ovat joustavia, innostavia sekä innovatiivisia. Lisäksi niissä hyödynnetään psykometriikan uusimpia kehitysaskeleita.

Teknologia & sisältö käyttäytymisen, asenteiden, kykyjen & taitojen testaamiseen

Vuosittain yli 30M arviointia yli 70 maassa & yli 40 kielellä

Aon Assessment on Euroopan johtava työpsykologian alan

testien toimittaja

Tuotteilla DNVsertifikaatti ja alustalla ISO 27001-sertifikaatti

Meistä

PJ Team Oy, www.pjteam.fi, on erikoistunut tiimien rakentamiseen sekä löytämään potentiaaliset tekijät.

Ole yhteydessä

Testiemme valvojilla on Aon Assessmentin cut-e koulutus ja sertifikaatti. Lisäksi meillä on Reissin Motivaatioprofiili, RMP sertifikaatti.

jp@pjteam.fi tai
p. 0400-626 567